Thei Kalong Hnah Hi Haa Caah A Tha Tuk Hrin Hran

Haafak cu upa ngakchia ti lo in fah khawh asi caah hi thil in zei tin dah kan i kil ven ding ning cang le a that nak kong thei kalong hnah hi haa caah a raktha tuk hrinhran haa ca lawng hlah ching tlik tiang a that ter kho tu asi tu hi thei kalong hnah I haa caah a that nak kong si lai.

Haa fah cu ngakchia upa ti lo in ngeih khawhasi zan tim te hna a fah tik ah sii le sii khan kal nak a har ngai ngai a si nain na inn pawng na pawngkam ah thei kalong kung aum cun na thin phang hlah hi tin tuah law na haa fah cu a dam ko lai.

Na haa a fah tik ah mong kalong hnah in zei tin a thlop lai tuah ning cang a no deuh mi mong kalong hnah kha hnah 10 in na ttawh lai i cun ti thiang mi in thiang te in na tawl lai.

Bel pakhat khat ah na chiah lai I ti kha monh kaalong hnah a vul tiang in a za tawk te in na tawi lai.Cu ti cun na chum lai thei kalong a hang a chuak cang na ti hnu ah na cawi lai I a ti kha hrai ah na dip lai cun na ti cu na dai ter lai.

A lum pah a sa ti lo na ti hnu ah ati kha na hmon lai. Cu ti cun na tuah piak ah cun na haa rungrul cu a thi lai I na haa fak cu a dam lai.Haa fak mi ca lawng si lo in na haa ah a kua a um I haa rungrul a um ko lai tiah na zumh si ah cun hi tin in a can can in tuah lenmang law haa fah ti na ngei lai lo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *